spot_img
20.1 C
New York
HjemDetaljhandel

Detaljhandel

Rekordår for tekniske nystartede bedrifter

Den teknologiske oppstartsbransjen opplever et rekordår, ettersom investeringene i nye og innovative selskaper fortsetter å skyte i været. Denne trenden er drevet av en økende etterspørsel etter banebrytende teknologier og et blomstrende venturekapitalmarked, ettersom investorer søker nye muligheter for å investere i den neste...

E-handelssalg overgår tradisjonell detaljhandel når forbrukere skifter online

Detaljhandelen gjennomgår en stor transformasjon ettersom forbrukere i økende grad henvender seg til netthandel og e-handelssalg overgår tradisjonell detaljhandel. Dette skiftet er drevet av en rekke faktorer, inkludert bekvemmeligheten og tilgjengeligheten til netthandel, den økende populariteten til mobile enheter og fremveksten av sosiale medier...

Globale handelsspenninger blir lettere når Biden-administrasjonen tiltrer

Den globale økonomien viser tegn til bedring når Biden-administrasjonen tiltrer og begynner å ta tak i noen av handelsspenningene som har plaget markedet de siste årene. Den nye administrasjonens fokus på internasjonalt samarbeid og stabilitet skaper et gunstigere miljø for næringslivet, og mange eksperter...

Peugeot-eier PSA nær en avtale for å kjøpe Vauxhall og Opel

Peugeot-eieren, PSA Group, er angivelig nær en avtale om å kjøpe de europeiske merkene Vauxhall og Opel fra General Motors. Dette grepet vil styrke PSAs posisjon i det europeiske markedet og gi det tilgang til et bredere nettverk av forhandlere og kunder. Avtalen forventes...